Zenová zahrádka může být cesta ke ztracené rovnováze

Zenové zahrádky jsou oblíbeným terapeutickým nástrojem. Svým “zahradníkům” totiž poskytují unikátní prostor pro sebevyjádření. Když někdo sestavuje svou zahrádku a hraje si s jednotlivými prvky, mimo jiné tak vysílá zprávu o sobě samém. Z této zprávy je pak možné mnohé vyčíst – ten, kdo tvoří v písku různé cestičky, může například toužit po posunu někam dál ze současné situace, která ho tíží, nebo je zkrátka váben voláním dálek. Někdo se naopak točí v kruhu, ze kterého se nedokáže dostat. Další se ocitl na křižovatce. O všech těchto věcech může vypovídat podoba cestiček, které vytváří. Svou symboliku mají také všechny předměty, kterými je možné zahrádku vyzdobit. Jedná se o symboliku materiálů, barev, tvarů…

Je na každém jednotlivci, nakolik se do své zahrádky ponoří. Pro někoho může být vyjádřením prosté potřeby po tvůrčí činností, koníčkem, řešením nemožnosti mít vlastní venkovní zahradu. Pro někoho se může stát zenová zahrádka skutečným pomocníkem v těžkých nebo obtížně srozumitelných životních situacích. Každý má však možnost zaslat nám fotografii nebo popis své zahrádky a získat výklad toho, co se v jeho nitru odehrává a na co by se měl soustředit, aby se jeho život dostal do rovnováhy.

Right Menu Icon